Gedragscode seksuele intimidatie - De Sweach

Gedragscode seksuele intimidatie

Gedragscode seksuele intimidatie

Vermoedens van seksuele intimidatie worden altijd serieus genomen. Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: “seksueel (getint) gedrag dat als ongewenst en gedwongen wordt ervaren. Het kan gaan om non-verbaal, verbaal en fysiek gedrag.” ¹)

Het gaat dus niet alleen om lichamelijk contact, maar ook om ongepaste opmerkingen en benadering.

  • Betrokkenen kunnen de vertrouwensfiguren van de club raadplegen. Dat is vooral van belang bij de vraag of iemand wel of niet een klacht zal indienen of de vraag hoe iemand bij (het vermoeden van) seksuele intimidatie moet handelen.
  • VV De Sweach heeft een vertrouwenspersonen, dit is Danielle de Graaf (Vertrouwenscontactpersoon@vvdesweach.nl)
    Zij zijn te benaderen als je bepaalde ‘persoonlijke’ zaken niet met je trainer/ leider en/of jeugdcoördinatoren kunt, wilt of durft te bespreken.
    (2e lijn vertrouwenspersoon: de Beetsterzwaagse huisartsen mevrouw I.A. De Vries en de heer F. Wallis. Contact kan worden gelegd via de praktijk (0512) 38 13 01.)
  • Als spelers ergens mee zitten, kunnen ze ook rechtstreeks contact opnemen met Sensoor (zie www.sensoor.nl). Minderjarigen kunnen ook contact zoeken met de kindertelefoon (zie www.kindertelefoon.nl). In beide gevallen kun je bellen, chatten of e-mailen.
  • Het bestuur of verenigingskader treedt nooit persoonlijk op bij een klacht. Zij verwijzen alleen naar de interne vertrouwenspersoon of de externe diensten. 

¹) Uit: Beleid voeren bij een sportvereniging (NOC-NSF)

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!