Cookie beleid De Sweach

De website van De Sweach is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

Sponsorbeleid

Sponsorbeleid v.v. De Sweach

Algemeen
1. De sponsoractiviteiten, en de daaruit voortvloeiende inkomsten, zijn erop gericht de ambities van De Sweach, bepaald door de leden en het bestuur, financieel te ondersteunen.
2. Sponsoring (financieel of in natura) bij De Sweach wordt vastgelegd in een sponsorcontract.
3. Het sponsorbeleid van De Sweach is in lijn met de voorwaarden die de KNVB stelt.
4. Het sponsorreglement kan, indien daarvoor aanleiding is, door de sponsorcommissie, in overleg met het bestuur, worden gewijzigd.
5. De sponsorcommissie komt 1x per 2 maanden bij elkaar.

Sponsorbeleid De Sweach
 • De sponsorcommissie opereert met mandaat van het bestuur.
 • De sponsorcommissie ziet er op toe, in samenwerking met de penningmeester, dat de gegenereerde sponsorinkomsten worden uitgekeerd ten gunste van De Sweach.
 • De belangrijkste taken van de sponsorcommissie zijn:
- Het werven van sponsoren voor shirts, sponsorborden, spandoeken, club van 50, harde kern, jeugdtoernooi, zaaltoernooi, ballen, doelen.
- Het organiseren van de afgesproken tegenprestatie aan sponsoren;
- Relatiebeheer bij bestaande sponsoren;
- Het voorkomen van belangenconflicten tussen sponsoren;
- Het coördineren van diverse sponsorinitiatieven binnen De Sweach, bv sponsoravonden / businessavonden / wijnproeverijen.
- Onderhoud borden en spandoeken in overleg met de onderhoudscommissie (Berend is het aanspreekpunt)

 • Het behandelen van sponsoraanvragen en het uitvoering geven aan de overeengekomen sponsorafspraken berust bij de sponsorcommissie.
 • Sponsorafspraken die door geledingen binnen De Sweach worden gemaakt, dienen door de sponsorcommissie worden goedgekeurd. Daarbij wordt onder meer gekeken naar: - Ethische aspecten en passendheid binnen de voetbalsport. - Mogelijke belangenconflicten tussen sponsoren. - Het gebruik van De Sweach logo (auteursrechtelijk beschermd).
 • Sponsoring kan alleen plaatsvinden in en na overleg met- en goedkeuring van de sponsorcommissie.
 • Minimaal 6 maanden voor het aflopen van contracten neemt de commissie contact op met de betreffende sponsoren en doet met een nieuw voorstel voor een nieuwe overeenkomst.
 • Afspraken met sponsoren, worden schriftelijk vastgelegd in een sponsorovereenkomst.
 • Bij de vaststelling van de tegenprestatie worden bepalingen in het KNVB-bondsreglement aangaande sponsoruitingen gevolgd. - In geval er sprake is van een sponsoruiting (b.v. bedrijfsnaam of logo) op het De Sweach wedstrijdtenue en trainingspakken, dient er altijd een financiële vergoeding aan De Sweach plaats te vinden. De hoogte van deze vergoeding is afhankelijk van het betreffende team, het aantal uitingen en de positie van de uitingen. De hoogte van de vergoeding wordt door de sponsorcommissie vastgesteld.
 • Voor wat betreft sponsoruitingen langs de velden of op het De Sweach complex, ligt de coördinatie bij de sponsorcommissie. De sponsorcommissie bepaalt (jaarlijks)- in overleg met het bestuur - tarieven en voorwaarden en publiceert deze op de website.
 • De periode van sponsoring staat vermeld in het sponsorcontract, maar wordt stilzwijgend verlengd, tenzij anders overeengekomen.
 • Voor sponsoring dient een sponsorbijdrage te worden afgedragen aan De Sweach.
 • Sponsoren kunnen onder geen beding beroep doen op clubbeleid, teamsamenstelling o.i.d. - Clubbeleid wordt bepaald door haar leden en vastgesteld in de ALV - Teamsamenstelling wordt bepaald door de CT&I.
 • Indien er binnen of met De Sweach gesponsord wordt zonder daarvoor de geldende sponsorbijdrage aan De Sweach af te dragen, of in strijd met andere bepalingen in het sponsorreglement, zal de sponsorcommissie de hiervoor verantwoordelijke hierop aanspreken.
 • Indien na verzoek door de sponsorcommissie door betreffende team/personen geen gehoor wordt gegeven aan het naleven van het sponsorbeleid van De Sweach, zal de sponsorcommissie, het bestuur op de hoogte stellen.
 • Het bestuur zal daarop, eventueel in overleg met de sponsorcommissie, actie ondernemen.
Sponsoring op kleding
 • Het kledingsponsorbeleid is van toepassing tijdens en rondom competitie- en oefenwedstrijden op De Sweach dan wel op andere voetbalclubs en tijdens officiële toernooien of andere gelegenheden waarbij De Sweach officieel wordt vertegenwoordigd. Kleding waarop deze regels van toepassing is : Uit- en thuiswedstrijdshirts en broeken & trainingspakken
 • Shirtsponsoring komt tot stand door het door de sponsorcommissie centraal afsluiten van een overeenkomst met 1 of meerdere sponsoren, waaraan gedurende de duur van de overeenkomst het exclusieve recht gegeven wordt om op De Sweach shirts een sponsoruiting te plaatsen. De huidige hoofdsponsoren "Het Witte Huis" en “Tandkliniek Ike” hebben het exclusieve recht op wedstrijdshirtsponsoring. Echter kan op verzoek, en in overleg gevraagd worden andere sponsoruitingen toe te voegen.
 • De kleding dient geselecteerd te worden uit een door de sponsorcommissie bepaalde selectie bij een door de sponsorcommissie geselecteerde leverancier. (Muta Sport).
 • De sponsor verkrijgt het recht op plaatsing van zijn sponsoruiting op een in overleg met de sponsorcommissie te bepalen plaats.
 • De financiële bijdrage die hier wordt toegerekend aan sponsor is inclusief aanschaf van kleding en bedrukkingskosten.
 • Indien meerdere sponsors een sponsoruiting op hetzelfde tenue/trainingspak willen aanbrengen, dan wordt aan iedere sponsor afzonderlijk de daarvoor vastgestelde financiële bijdrage in rekening gebracht.
 • De pakken blijven eigendom van de club (hetzij anders overeengekomen).
 • Gedurende de sponsorovereenkomst zijn deze niet opeisbaar door de sponsor.
 • Na afloop van de overeenkomst worden de pakken, indien overeengekomen, door ieder afzonderlijk teamlid bij de sponsor ingeleverd, tenzij anders is overeengekomen.
 • In geval er sprake is van plaatsing van sponsoruiting op overige teamuitrusting zonder De Sweach logo, zoals Hoodies o.i.d. zal er geen vergoeding gevraagd worden.
 • Echter, indien specifieke afspraken zijn gemaakt met de hoofd/subsponsoren voor bijvoorbeeld de topteams zullen die teams verplicht zijn hierin te lopen, en eigen geregelde shirts zoals voor of na-de-wedstrijd-shirts, jacks of tassen zijn dan niet toegestaan, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de sponsorcommissie, opdat het niet in strijd is met de huidige sponsorafspraken.
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!